ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2η Προκήρυξη Σχεδίου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η ανακοίνωση του Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας έρχεται να υποστηρίξει την προσπάθεια των γυναικών από 18 έως 55 ετών, που επιθυμούν να κάνουν την δική τους επιχειρηματική κίνηση. Οι επιλέξιμες δραστηριότητες αφορούν τους τομείς της μεταποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των υπηρεσιών και του τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων ιδεών.

Ημερομηνία Προκήρυξης: 20/12/2017

Ημερομηνία Λήξης: 19/03/2018

 

Για περισσότερες πληροφορίες Επιλέξτε εδώ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *