Τι θα σας ζητήσει ο ΚΟΤ

Τι θα σας ζητήσει ο ΚΟΤ

Για να εκδοθεί η άδεια από τον ΚΟΤ πρέπει πρώτα να έχουν εκδοθεί οι υπόλοιπες άδειες (Υγειονομείου, πυροσβεστικής, από τον δήμο, κτλ).

Κατά τον έλεγχο του ΚΟΤ επαληθεύονται:

• Οι υγειονομικές προδιαγραφές
• Οι προδιαγραφές υγείας & ασφάλειας και πυροσβεστικής
• Ελέγχονται θέματα διάθεσης η μη αλκοόλ, μουσικής, χωρητικότητα
• Ελέγχεται το μενού (τιμοκατάλογος)
• Άλλα γενικά θέματα που μπορεί να επηρεάσουν τον πελάτη

Δημοσιεύτηκε στο Professional-Kitchens.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *