Βασικές προδιαγραφές HACCP

Βασικές προδιαγραφές HACCP

Η σωστή και νομότυπη λειτουργία της κουζίνας προβλέπει μια σειρά από προδιαγραφές HACCP, προκειμένου για τη διασφάλιση της διαχείρισης των τροφίμων. Δεδομένης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέματα που αφοορούν την ποιότητα αυτών που καταναλώνουν, οι προδιαγραφές HACCP όταν τηρούνται γίνονται, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, εργαλείο για την καλύτερη ικανοποίηση των καταναλωτών και πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος για το εστιατόριο ή την επιχείρηση.

Βασικές Προδιαγραφές HACCP

 • Καθορισμός Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων
 • Ανάλυση επικινδυνότητας για τους κινδύνους που μπορεί να επιμολύνουν τα τρόφιμα και καθορισμός προληπτικών μέτρων
 • Εφαρμογή ελέγχων και προγραμμάτων για πρόληψη τω κινδύνων αυτών
 • Διαδικασίες & πρόγραμμα καθαριότητας (κατάλληλα καθαριστικά με προδιαγραφές- εγκεκριμένα (ΟΧΙ του Supermarket)
 • Διαδικασίες υγιεινής προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας, στολές κτλ
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων
 • Pest Control
 • Αναλύσεις νερού και τροφίμων
 • Συντήρηση και διακρίβωση του εξοπλισμού
 • Αξιολόγηση α υλών, προμηθευτών
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών αποθήκευσης και διαχείρισης των προϊόντων
 • Υιοθέτηση καλών πρακτικών κατά την παραγωγή για αποφυγή επιμολύνσεων
 • Διαχείριση των αλλεργιογόνων

Οι παραπάνω προδιαγραφές σχεδιάζονται από συμβούλους και ενσωματώνονται στην υφιστάμενη λειτουργία του εστιατορίου, οπότε το πρότυπο HACCP όταν σχεδιαστεί σωστά όχι μόνο δε περιπλέκει τη λειτουργία της κουζίνας, όπως φοβούνται συχνά οι επιχειρηματίες, αλλά διευκολύνει τις διαδικασίες και αυξάνει την παραγωγικότητα όλων των πόρων- και κατ’ επέκταση την κερδοφορία.

Δημοσιεύτηκε στο Professional-Kitchens.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *