Πυροσβεστήρες: Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Πυροσβεστήρες: Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

Πυροσβεστήρες μόνο κόκκινου χρώματος επιτρέπονται πια στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία αφορά αυτούς που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά μέσα στο 2016. Όπως περιγράφει η ανακοίνωση στο σκεπτικό της, στο πλαίσιο της μέριμνας για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων, οι εργοδότες οφείλουν να επιλέγουν τον εξοπλισμό προστασίας του προσωπικού με βάση τη χρηστικότητά τους και όχι την αισθητική τους. Επομένως, η επιλογή ασημένιων πυροσβεστήρων, που είναι συχνή πλέον, κρίνεται ως παράτυπη και το τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ξεκάθαρα αποτρέπει τους εργοδότες από αυτή την απόφαση.

Επομένως, “ούτε τα πρόσωπα που διαθέτουν πυροσβεστήρες σε χώρους εργασίας αλλά ούτε και οι εργοδότες που προμηθεύονται πυροσβεστήρες πρέπει να αποδέχονται νέους πυροσβεστήρες που δεν είναι κόκκινου χρώματος και δεν συνάδουν με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 3 και ΕΝ 1866”. Για όσους έχουν ήδη εγκατασταθεί πάντως, ο κανονισμός επιτρέπει τη χρήση τους μέχρι το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, εφόσον βέβαια συντηρούνται όπως προβλέπει ο σχετικός Κώδικας.

Αν έχετε απορίες σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας, επικοινωνήστε μαζί μας!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *