Πώς το ISO 22000 βοηθάει στην μείωση του κόστους της επιχείρησης σας

Πώς το ISO 22000 βοηθάει στην μείωση του κόστους της επιχείρησης σας

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε μια επιχείρηση, με βάση το πρότυπο ISO 22000:2005 από άποψη υγιεινής, ποιότητας, ασφάλειας είναι πλέον γνωστά και ευρέως διαδεδομένα.

Σκεφτήκατε ποτέ όμως πως μπορεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων να βοηθήσει την κερδοφορία της επιχείρησής σας;

 • Πωλήσεις/ Πελατολόγιο

Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο ISO 22000 είναι σχεδόν ‘’must’’ στην αλυσίδα τροφίμων, ως αποδεικτικό ότι τα διακινούμενα προϊόντα από μια επιχείρηση σε άλλη έχουν παραχθεί/ επεξεργαστεί κάτω από ιδανικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  Καθώς η κερδοφορία μιας επιχείρησης ξεκινάει από τις πωλήσεις, εφαρμόζοντας το πρότυπο αυξάνονται οι πιθανότητες εισχώρησης σε νέες αγορές (εξαγωγική δραστηριότητα) και στην σύναψη συνεργασιών με νέους πελάτες, τα οποία θα αποφέρουν νέα εισοδήματα στην εταιρεία σας (εργαλείο Marketing).

Επιπλέον, μέσα από την σωστή διαχείριση των παραπόνων των πελατών και την διεξαγωγή έρευνας για την ικανοποίησή τους, εντοπίζονται οι αδυναμίες της επιχείρησης και αυξάνεται το αίσθημα εμπιστοσύνης του πελάτη/ καταναλωτή προς την επιχείρηση, γεγονός που και πάλι έχει θετικό αντίκτυπο στις πωλήσεις και στην κερδοφορία.

 • Συμμόρφωση με την Νομοθεσία

Ακολουθώντας τις απαιτήσεις του προτύπου είστε σε συνεχή συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, περνάτε με επιτυχία τους Υγειονομικούς Ελέγχους και γλυτώνετε από υπέρογκα προστίματα, δικαστήρια και δικηγόρους, που ίσως να προκύπταν λόγω αποκλίσεων της επιχείρησης σας από τις νομοθετικές απαιτήσεις.

 • Επιλογή Προμηθευτών/ Πρώτων υλών

Συνήθως δίνουμε μεγάλη έμφαση στην τιμή αγοράς μιας πρώτης ύλης και προσπαθούμε να εντοπίσουμε ίσως τον φθηνότερο προμηθευτή, αδιαφορώντας για την ποιότητα του προϊόντος ή άλλες παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρησή μας. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς δεν έχουμε υπολογίσει την ‘’ζημιά’’ από την χρήση μιας κακής ποιότητας α ύλης. Κόστη απόρριψης των μη συμμορφούμενων προϊόντων, επιπλέον κόστη παραγωγής και κόστος στις πωλήσεις είναι μόνο μερικές οικονομικές επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας οι προμηθευτές και οι α ύλες αξιολογούνται συνεχώς και προλαμβάνονται τέτοιου είδους ζημιές που μόνο βοηθητικές δεν είναι για την κερδοφορία της επιχείρησης.

 • Αποθήκευση – Διατήρηση Προϊόντων

Η σωστή διαχείριση των αποθεμάτων της επιχείρησης (πρώτων υλών και τελικών προϊόντων) μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων συμβάλει σημαντικά στην κερδοφορία της εταιρείας καθώς μειώνονται τα κόστη από σπατάλες και άσκοπες απορρίψεις προϊόντων οι οποίες προκαλούνται από:

 1. Λανθασμένη αποθήκευση στους θαλάμους συντήρησης– καταψύξεις και έλλειψη ελέγχων που μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των προϊόντων και ακολούθως να πρέπει να απορριφθούν.
 2. Λανθασμένη ανακύκλωση των α υλών ή τελικών προϊόντων με αποτέλεσμα να αφήνονται προϊόντα να λήξουν και ως συνέπεια να πρέπει να απορριφθούν.
 3. Κακό χειρισμό των προϊόντων κατά την αποθήκευση που προκαλεί ζημιές και φθορές στα προϊόντα, τα οποία πλέον θεωρούνται ακατάλληλα για χρήση και πρέπει να απορριφθούν.
 4. Κακή διαχείριση του αποθέματος – σε μια αποθήκη πρέπει να είναι γνωστό ανά πάσα στιγμή τι εισάχθηκε (ημερομηνία, προμηθευτής, ποσότητα, παρτίδα, ημερομηνία λήξης, θερμοκρασία κτλ), τι εξάχθηκε και που πήγε. Η διαδικασία αυτή είναι η αρχή ενός αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας και οτιδήποτε λιγότερο μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη τεράστιας ποσότητας α υλών, σε περίπτωση προβλήματος.

Επιπλέον ο αυστηρός ποσοτικός έλεγχος του αποθέματος προλαμβάνει από άσκοπες αγορές και από απώλειες που μπορεί να προκληθούν από απερίσκεπτη χρήση προϊόντων, από κλοπές κτλ.

 • Παραγωγική Διαδικασία

Εκτός από την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων ένα σωστά σχεδιασμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000) μπορεί να εξασφαλίσει την καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας και την μείωση του κόστους. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό;

 1. Ανάλογα τον όγκο της εργασίας συντάσσεται ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα εργασίας και έτσι δεν υπάρχει περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό απ’ ότι χρειάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση λειτουργικού κόστους.
 2. Σωστή διαχείριση των χρησιμοποιούμενων α υλών – με την ύπαρξη σωστών και τυποποιημένων συνταγών γίνεται υπολογισμένη χρήση των α υλών και έτσι δεν γίνονται άσκοπες σπατάλες σταθεροποιώντας έτσι και το κόστος των τελικών προϊόντων, αλλά και τα ποσοστά φύρας.
 3. Σωστός προγραμματισμός της παραγωγικής διαδικασίας, με βάση τις ανάγκες της εταιρείας έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή τόσων προϊόντων όσων χρειάζονται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε πωλήσεις ή της αποθήκης. Οτιδήποτε περίσσιο, ειδικά για προϊόντα με μικρή διάρκεια ζωής, έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική απόρριψη των προϊόντων που δε πουλήθηκαν, άρα μεγάλο κόστος για την εταιρεία.
 • Ποιοτικοί έλεγχοι- εσωτερικές επιθεωρήσεις

Με την εφαρμογή εσωτερικών επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων εντοπίζω αποκλίσεις από τις προδιαγραφές και προλαμβάνω λάθη που ίσως να αποφέρουν τεράστιο κόστος στην εταιρεία. Για παράδειγμα, ένα σωστό πρόγραμμα αναλύσεων των προϊόντων, με το οποίο επαληθεύεται η ασφάλεια των προϊόντων είναι ικανό να αποτρέψει την διάθεση ακατάλληλων προϊόντων και συνεπώς να προλάβει ενέργειες οι οποίες θα έχουν τεράστιο κόστος για την εταιρεία όπως:

 1. Αναγκαστική ανάκληση των προϊόντων
 2. Δυσφήμηση στην αγορά και απώλειες σε πελάτες
 3. Μηνύσεις, δικαστήρια και δικηγόρους
 • Διαχείριση εξοπλισμού

Ο εξοπλισμός μιας επιχείρησης είναι από τους σημαντικούς της πόρους. Μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης η εταιρεία αναγκάζεται να συντηρεί και να διακριβώνει προγραμματισμένα τον εξοπλισμό της με αποτέλεσμα να αποτρέπονται τουλάχιστον:

 1. Νεκροί παραγωγικοί χρόνοι από έκτακτες βλάβες
 2. Επιπλέον κόστος για επιδιορθώσεις βλαβών
 3. Απορρίψεις προϊόντων λόγω μη ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού και αστοχίας στις προδιαγραφές
 • Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η καρδιά της επιχείρησης καθώς από αυτό εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό η κερδοφορία της. Ως ζωντανός οργανισμός, ο οποίος δύσκολα ‘’τυποποιείται’’, είναι υπεύθυνος τόσο για τις επιτυχίες όσο και για τις αποτυχίες της εταιρείας. Μέσα από την εφαρμογή σωστών διαδικασιών διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού, όπως προβλέπει το πρότυπο ISO 22000, προλαμβάνονται ενέργειες οι οποίες θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται:

 1. Καθορισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων- Σωστός διαχωρισμός των ρόλων αποτρέπει σπατάλη χρόνου σε ασυνεννοησίες και μπλεξίματα, προλαμβάνει λάθη και βελτιώνει την απόδοση του προσωπικού.
 2. Σωστή επιλογή, αξιολόγηση & διατήρηση των εργαζομένων – Επιλέγοντας και αξιολογώντας σωστά τους εργαζομένου μου εντοπίζω αδυναμίες και καθορίζω ενέργειες βελτίωσής τους ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες λαθών που αποτελούν κόστος για την εταιρεία. Επιπλέον με την παροχή κινήτρων γίνονται πιο παραγωγικοί, προς όφελος της εταιρείας.
 3. Αποτελεσματική εκπαίδευση: Το κόστος υλοποίησης μιας εκπαίδευσης είναι μηδαμινό μπροστά στο κόστος των ζημιών/ λαθών που προκαλούνται με μαθηματική ακρίβεια από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *