Εκστρατεία Επιθεώρησης τις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών (Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016)

Εκστρατεία Επιθεώρησης τις Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών (Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016)

Εκστρατεία Επιθεώρησης για θέματα υγείας και ασφάλειας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο. Η εκστρατεία επιθεώρησης αφορά  αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας ή/και συσκευασίας ψαριών, αλλαντικών, μπισκότων, φρούτων, λαχανικών κ.ά. καθώς και οινοποιεία, ζυθοποιεία, γαλακτοκομεία, μονάδες παραγωγής αναψυκτικών, χυμών κλπ. Σκοπός της εκστρατείας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι “η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα καθώς και η λήψη προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό”.

Κατά την επιθεώρηση οι εργοδότες θα ελέγχονται για το βαθμό συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της Νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα επικίνδυνα μέρη μηχανημάτων και εξοπλισμών, τα αιχμηρά αντικείμενα, τα γλιστρήματα-παραπατήματα, τη διακίνηση πεζών και οχημάτων, τους εργονομικούς παράγοντες και τις χημικές ουσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση και τι πρέπει να έχετε έτοιμο, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25251435 ή στο στείλτε email στο τμήμα Health and Safety της Mind The Gap.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *