Μακροχρόνια Άνεργοι: Σχέδιο εργοδότησης και κατάρτισης

Μακροχρόνια Άνεργοι: Σχέδιο εργοδότησης και κατάρτισης

Από την 1η Ιουλίου 2016 μπαίνει και πάλι σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την επανένταξη των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως μακροχρόνια άνεργοι, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι για περισσότερους από 6 συνεχόμενους μήνες, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να προσλάβουν νέο προσωπικό που χρειάζονται με κρατική ενίσχυση που περιλαμβάνει το μισθολογικό και λειτουργικό κόστος εκπαίδευσης του εργαζομένου για διάρκεια τεσσάρων μηνών.

Ποιοι και πώς μπαίνουν στο πρόγραμμα «Μακροχρόνια Άνεργοι»

Τόσο αυτό το πρόγραμμα, όσο και όλα τα αντίστοιχα που ανοίγουν κατά καιρούς, έχουν μια κοινή φιλοσοφία: Απευθύνονται σε επιχειρήσεις που πραγματικά χρειάζονται το προσωπικό που προσλαμβάνουν και σκοπεύουν να διατηρήσουν τη θέση- και βάζουν δικλείδες για το επιβεβαιώσουν. Επομένως, για παράδειγμα, επιχειρήσεις που απολύουν υφιστάμενο προσωπικό (εντός 8 μηνών πριν την υποβολή της αίτησης) και στη συνέχεια αιτούνται την κάλυψη του ίδιου ρόλου στο πλαίσιο του προγράμματος, δε θα εγκριθούν. Επίσης, αιτήσεις που αφορούν θέσεις οι οποίες δε σχετίζονται με την πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης- φαίνονται ότι δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να επωφεληθεί ο εργοδότης τη χορηγία- ούτε αυτές θα γίνουν αποδεκτές.  Τέλος, προσλήψεις που δεν απαιτούν τετράμηνη εκπαίδευση επίσης δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι εργοδότες μπορούν να βρουν και να επιλέξουν μόνοι τους τον υπάλληλο που θέλουν να εργοδοτήσουν – αρκεί αυτός να είναι κάτω από 60 ετών, να μην έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα την τελευταία 5ετία και να είναι εγγεγραμμένος άνεργος για 6 συνεχόμενους μήνες- και να προχωρήσουν κανονικά με την πρόσληψή του με μισθό όχι κατώτερο των 870 ευρώ μηνιαία. Σε αυτό το στάδιο, τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το σχέδιο και το αναλυτικό πλάνο κατάρτισης συγκεντρώνονται και υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, η οποία θα αποφανθεί την έγκριση ή μη της αίτησης και το ύψος της χορηγίας. Η διαδικασία της αίτησης, ο υπολογισμός των επιλέξιμων δαπανών που μπορούν να τύχουν επιχορήγησης, η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πλάνου κλπ είναι θέματα που χρήζουν εμπειρίας και μερικών τεχνικών γνώσεων, γι αυτό αυξάνει πολύ της πιθανότητες επιτυχίας της αίτησης αν την αναθέσετε σε κατάλληλους συνεργάτες.

Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, ο εργοδότης καλείται συστηματικά να ενημερώνει την Αρχή για την πορεία της κατάρτισης και να καταθέτει τα αποδεικτικά ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, ώστε στο τέλος της περιόδου να του καταβληθεί το χορήγημα που δικαιούται. Αυτή η μηνιαία γραφειοκρατία μπορεί να είναι κουραστική αν δε την αναθέσετε σε εξωτερικούς συνεργάτες, είναι όμως απαραίτητη για να επιβεβαιωθεί ότι επιτελείται ο πραγματικός σκοπός του προγράμματος, που είναι η κατάρτιση και η αξιοποίηση ατόμων που βρέθηκαν να είναι μακροχρόνια άνεργοι, με τρόπο επωφελές και δίκαιο και την εργαζόμενο και για την επιχείρηση.

Αν είστε σε διαδικασία αναζήτησης νέου προσωπικού η ομάδα της Mind The Gap μπορεί να σας υποστηρίξει απο τα Interviews και την επιλογή, μέχρι την υποβολή της αίτησης, την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πλάνου και τη μηνιαία παρακολούθηση του προγράμματος. Κάπως έτσι φέρνουμε μαζί την επιχείρησή σας πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύεστε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *