Τι θα σας ζητήσει το υγειονομείο

Τι θα σας ζητήσει το υγειονομείο

Για να εξασφαλίσετε την άδεια από το υγειονομείο θα πρέπει να προβλέψετε κατάλληλα ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και να υιοθετήσετε διαδικασίες που θα σας επιτρέψουν να περνάτε τους ετήσιους υγειονομικούς ελέγχους. Συνοπτικά, αυτά που θα σας ζητήσει το υγειονομείο προκειμένου να εκδώσει την άδειά σας είναι να πληρείτε τις προδιαγραφές της νομοθεσίας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα πρέπει:

  • να υπάρχουν σωστά διαχωρισμένοι χώροι (αποδυτήρια, αποχωρητήρια προσωπικού, πελατών, χώροι αποθήκευσης, χώροι προετοιμασίας, κρύα κουζίνα, ζεστή κουζίνα κτλ)
  • να υπάρχουν υγειονομικά δάπεδα σε όλους τους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης
  • υγειονομικές γωνίες
  • κάλυψη της τοιχοποιίας μέχρι τα 2m με πλακάκια στα σημεία επεξεργασίας και προετοιμασίας.
  • σήτες στα παράθυρα και πόρτες
  • ποδοκίνητες βρύσες
  • S/S εξοπλισμός
  • ορθές παροχές ζεστού και κρύου νερού

 

Δημοσιεύτηκε στο Professional-Kitchens.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *