Τι άδειες χρειάζεστε ξεκινώντας;

Τι άδειες χρειάζεστε ξεκινώντας;

Για να είναι νόμιμη και νομότυπη η λειτουργία ενός εστιατορίου ή bar, προβλέπονται μια σειρά από άδειες και μέριμνες για την ασφάλεια του χώρου, του προσωπικού και των επισκεπτών. Συνοπτικά, σε ότι αφορά την υγεία και ασφάλεια του εστιατορίου σας πρέπει να εξασφαλίσετε:

1) Άδεια αποθήκευσης υγραερίου
2) Άδεια αποθήκευσης πετρελαίου
3) Μελέτη πυρασφάλειας και κατάλληλο αριθμό και τοποθέτηση  πυροσβεστήρων ή/και άλλων μέσων πυρόσβεσης
4) Πρόνοια και σήμανση εξόδων κινδύνου
5) Υγειονομικές διευκολύνσεις ανδρών και γυναικών
6) Ύπαρξη στους ηλεκτρικούς πίνακες RCD’s 30mA και ταυτότητας του κυκλώματος
7) Γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
8) Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
9) Καθορισμός ομάδας δράσης
10) Εκπαίδευση και ορισμός πρώτων βοηθών

Δημοσιεύτηκε στο Professional-Kitchens.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *