ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την Παρασκευή 8/12/17 ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ΕΕΒΤ το «Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας», ένα Επιδοτούμενο Πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, υπηρεσιών και ηλεκτρονικού εμπορίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την επαγγελματική τους εμπειρία και τις καινοτόμες-νέες ιδέες τους.

Ημερομηνία Προκήρυξης – 20/12/2017

Ημερομηνία Λήξης – 19/03/2018

Για Περισσότερες Πληροφορίες Πατήστε Εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *