Επιδότηση επιχειρήσεων για έρευνα ξένων αγορών

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ανακοινώσει σχέδιο επιχορήγησης των εξόδων για την έρευνα ξένων αγορών με δικαιούχους τις μικρομεσαίες κυπριακές επιχειρήσεις και διάρκεια υποβολής ολόκληρο το 2016. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε αγορές του εξωτερικού και συγκεντρώνουν στοιχεία για την κατάρτιση του πλάνου εξωστρέφειας.

Σύμφωνα με τον οδηγό του σχεδίου για την έρευνα ξένων αγορών, προβλέπεται “Οικονομική ενίσχυση στις κυπριακές επιχειρήσεις για κάλυψη των εξόδων μετάβασης σε χώρες του εξωτερικού με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια έρευνας αγοράς σε χώρες όπου προτίθενται να εξάξουν τα προϊόντα τους για πρώτη φορά.

  • Αίτηση τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού.
  • Ο αιτητής δεν πρέπει να έχει διερευνήσει τη συγκεκριμένη αγορά του εξωτερικού κατά τα τελευταία τρία χρόνια και ούτε να έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές στην αγορά αυτή κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
  • Το Σχέδιο δεν καλύπτει αιτητές που λαμβάνουν μέρος σε εκθέσεις, αποστολές ή/και άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονται κατά την ίδια περίοδο από το Υπουργείο, άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες ή/και από άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Μέγιστη χορηγία των €855 ανά ταξίδι (μέχρι δύο φορές τον χρόνο και καλύπτει τα έξοδα μετάβασης ενός ατόμου μόνο)”

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *