Σχέδιο για πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Σχέδιο για πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), παρέχοντας ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την προετοιμασία της εργοδότησής τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση/οργανισμό ιδιωτικού δικαίου. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς υποβάλλοντας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση www.anad.org.cy. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 30 Δεκεμβρίου 2016.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε δικαιούχους ΕΕΕ, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την προκήρυξη του Σχεδίου. Επίσης, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμοί που μπορούν να λάβουν μέρος είναι: ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως εργοδότες.

Τι προσφέρει;

Το συνταίριασμα των δικαιούχων ΕΕΕ με τις θέσεις γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΕΠΚΑ και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Επιπλέον, η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 3 μήνες.

Η διάρκεια της τρίμηνης κατάρτισης δεν αποτελεί εργοδότηση του δικαιούχου ΕΕΕ από την επιχείρηση/οργανισμό και δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό. Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος ΕΕΕ, κατά τη τρίμηνη κατάρτιση, συνεχίζει να λαμβάνει ελάχιστο εγγυημένο επίδομα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ).

Η επιχείρηση/οργανισμός αναμένεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης. Με τη συμπλήρωση του πρώτου μήνα της τρίμηνης κατάρτισης θα πρέπει να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δεσμεύεται να απασχολήσει τον δικαιούχο ΕΕΕ, μετά τη λήξη της τρίμηνης κατάρτισης, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για δώδεκα (12) μήνες.

Η επιδότηση καλύπτει μέχρι το 60% του μισθολογικού κόστους του δικαιούχου ΕΕΕ (για την περίοδο της δωδεκάμηνης απασχόλησης), καθώς το ανώτατο όριο είναι €6.000.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *