Σχέδιο για Άνεργους Νέους μέχρι 25 ετών

Σχέδιο για Άνεργους Νέους μέχρι 25 ετών

Από τις 7 Νοεμβρίου 2016 μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την απασχόληση  για άνεργους νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για άμβλυνση της ανεργίας μεταξύ των νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών, οι οποίοι είναι εκτός εργασίας, ενώ δεν μετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Τι προσφέρει;

Το Σχέδιο προσφέρει απασχόληση του ανέργου νέου για δώδεκα (12) μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης.

Παράλληλα προσφέρει στους εργοδότες την ευκαιρία να εξασφαλίσουν χορηγία μέχρι και €6.000 ανά νέο εργοδοτούμενο.

Η πρόσληψη θα πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο, στο ίδιο επάγγελμα με αυτό της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο.

Ο υποψήφιος για εργοδότηση δεν πρέπει να έχει εργασθεί το οκτάμηνο πριν την ημερομηνία προκήρυξης της πρόσκλησης στον ίδιο εργοδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα επικοινωνήστε μαζί μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *