Πώς προσλαμβάνουμε νέο προσωπικό; Οδηγίες για τη συνέντευξη

Θεωρητικά, αν έχετε οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, δε χρειάζεστε οδηγίες για τη συνέντευξη: έχετε ήδη καταρτισμένα στελέχη που γνωρίζουν την αξία του ανθρώπινου παράγοντα και των σωστών προσλήψεων, και το κόστος των διαρκών παραιτήσεων και απολύσεων. Αν το σκεφτείτε, κάθε φορά που ένας υπάλληλος φεύγει (είτε γιατί εσείς αποφασίσατε να…

Συμβουλές για το βιογραφικό που θα σας βρει δουλειά

Γιατί χρειάζεστε συμβουλές για το βιογραφικό σας; Γιατί αυτό είναι η ευκαιρία σας να κάνετε μια καλή πρώτη εντύπωση. Μάλιστα, για πολλούς εργοδότες και για πολλές θέσεις το βιογραφικό παίζει καθοριστικότατο ρόλο, γιατί μεταξύ άλλων δείχνει την ικανότητα του υποψηφίου να προβάλει με ακρίβεια τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις…