Τι άδειες χρειάζεστε ξεκινώντας;

Για να είναι νόμιμη και νομότυπη η λειτουργία ενός εστιατορίου ή bar, προβλέπονται μια σειρά από άδειες και μέριμνες για την ασφάλεια του χώρου, του προσωπικού και των επισκεπτών. Συνοπτικά, σε ότι αφορά την υγεία και ασφάλεια του εστιατορίου σας πρέπει να εξασφαλίσετε: 1) Άδεια αποθήκευσης υγραερίου 2) Άδεια αποθήκευσης…

Τι θα σας ζητήσει το υγειονομείο

Για να εξασφαλίσετε την άδεια από το υγειονομείο θα πρέπει να προβλέψετε κατάλληλα ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού και να υιοθετήσετε διαδικασίες που θα σας επιτρέψουν να περνάτε τους ετήσιους υγειονομικούς ελέγχους. Συνοπτικά, αυτά που θα σας ζητήσει το υγειονομείο προκειμένου να εκδώσει την άδειά σας είναι να πληρείτε τις…

Βασικές προδιαγραφές HACCP

Η σωστή και νομότυπη λειτουργία της κουζίνας προβλέπει μια σειρά από προδιαγραφές HACCP, προκειμένου για τη διασφάλιση της διαχείρισης των τροφίμων. Δεδομένης της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέματα που αφοορούν την ποιότητα αυτών που καταναλώνουν, οι προδιαγραφές HACCP όταν τηρούνται γίνονται, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, εργαλείο για την καλύτερη…

Τι θα σας ζητήσει ο ΚΟΤ

Για να εκδοθεί η άδεια από τον ΚΟΤ πρέπει πρώτα να έχουν εκδοθεί οι υπόλοιπες άδειες (Υγειονομείου, πυροσβεστικής, από τον δήμο, κτλ). Κατά τον έλεγχο του ΚΟΤ επαληθεύονται: • Οι υγειονομικές προδιαγραφές • Οι προδιαγραφές υγείας & ασφάλειας και πυροσβεστικής • Ελέγχονται θέματα διάθεσης η μη αλκοόλ, μουσικής, χωρητικότητα •…