ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Την Παρασκευή 8/12/17 ανακοινώθηκε από τον Υπουργό ΕΕΒΤ το «Σχέδιο Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητας», ένα Επιδοτούμενο Πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, υπηρεσιών και ηλεκτρονικού εμπορίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις, την επαγγελματική τους εμπειρία και τις…

Σχέδιο για πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την πρόσληψη δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), παρέχοντας ευκαιρίες πρακτικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και την προετοιμασία της εργοδότησής τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση/οργανισμό ιδιωτικού δικαίου. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις από επιχειρήσεις/οργανισμούς υποβάλλοντας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της…

Σχέδιο για Άνεργους Νέους μέχρι 25 ετών

Από τις 7 Νοεμβρίου 2016 μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την απασχόληση  για άνεργους νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για άμβλυνση της ανεργίας μεταξύ των νέων ηλικίας μέχρι…

Σχέδιο για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία

Από τις 24 Οκτωβρίου 2016 μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την πρόσληψη των ατόμων με αναπηρία, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι 25 Νοεμβρίου και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία, και επίσης  αποβλέπει στην καταπολέμηση…

Σχέδιο για την πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών

Από τις 31 Οκτωβρίου 2016 μπήκε σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την πρόσληψη των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως άνεργοι άνω των 50 ετών, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ενθάρρυνση για πρόσληψή ατόμων…

Συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό

Το Σεπτέμβριο ανοίγουν δύο σχέδια που αφορούν κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (MME) καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης γης για τη συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό. 1ο Σχέδιο για συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό Σε ποιόν απευθύνεται; Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού βάζει σε ισχύ από σήμερα, 14/09/2016, το σχέδιο…