Επιδότηση επιχειρήσεων για έρευνα ξένων αγορών

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ανακοινώσει σχέδιο επιχορήγησης των εξόδων για την έρευνα ξένων αγορών με δικαιούχους τις μικρομεσαίες κυπριακές επιχειρήσεις και διάρκεια υποβολής ολόκληρο το 2016. Συγκεκριμένα, το σχέδιο αφορά τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε αγορές του εξωτερικού και συγκεντρώνουν στοιχεία για…

100% επιδότηση για συμμετοχή σε εκθέσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας,  Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε σχέδιοπου αφορά την επιδότηση για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, με δικαιούχους τις μικρομεσαίες κυπριακές επιχειρήσεις. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά συμμετοχή σε συγκεκριμένες εκθέσεις και επομένως είναι σχετικό με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους τροφίμων και ποτών, σπιτιού και οικοδομικών υλικών και φρούτων…

Μακροχρόνια Άνεργοι: Σχέδιο εργοδότησης και κατάρτισης

Από την 1η Ιουλίου 2016 μπαίνει και πάλι σε ισχύ το πρόγραμμα που αφορά την επανένταξη των ατόμων που χαρακτηρίζονται ως μακροχρόνια άνεργοι, είναι δηλαδή εγγεγραμμένοι για περισσότερους από 6 συνεχόμενους μήνες, παρέχοντας κίνητρα προς τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι το τέλος του έτους…