Διαχείριση & Εγγραφές Χημικών & Βιοκτόνων

βιοκτόναΓια τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται χημικά ή/και επικίνδυνα υλικά ή/και εμπορεύματα, ή παρασκευάζουν προϊόντα τα οποία χαρακτηρίζονται ως βιοκτόνα (πχ καθαριστικά τύπου χλωρίνης, απολυμαντικά κλπ) υπάρχουν συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν μια σειρά από διαδικασίες και μέριμνες που θα εγγυηθούν την ασφάλεια των καταναλωτών, των εργαζομένων και του γενικότερου περιβάλλοντος. Μάλιστα, σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή κυκλοφορούν στο εμπόριο προϊόντα που δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, οι ποινές είναι αυστηρές και εκτός από την ολική απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, μπορεί να επισύρει και σημαντικά πρόστιμα – για να μην υπολογίσουμε τη ζημιά στη φήμη της εταιρείας.

Παρόλο που η νομοθεσία είναι αναλυτική, η διαδικασία για την εγγραφή των βιοκτόνων και οι μελέτες για τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών και εμπορευμάτων πρέπει να γίνονται από καταρτισμένα άτομα, τα οποία να είναι σε θέση να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς τη σωστή πληροφόρηση και κυρίως να σχεδιάσουν τις ορθές πολιτικές και διαδικασίες (για αποθήκευση, μεταφορά κ.ο.κ) περιορίζοντας την πιθανότητα ατυχήματος. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να τηρηθεί το γράμμα του νόμου, αλλά κυρίως να επιτευχθεί πραγματικά η προστασία όσων εμπλέκονται – από εργαζόμενους μέχρι καταναλωτές.

Δε ξέρετε αν το προϊόν σας χρειάζεται εγγραφή; Ρωτήστε μας.