Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας – OHSAS 18001

υγεία και ασφάλεια

Η υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, πέρα από νομοθετική υποχρέωση, είναι στοιχείο της κουλτούρας της επιχείρησης, που επηρεάζει άμεσα την αποδοτικότητά της και την αφοσίωση των εργαζομένων. Έρευνες των τελευταίων ετών έχουν αποδείξει ότι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που ενεργά νοιάζονται για την υγεία και την ασφάλειά τους δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία τους (και άρα είναι πιο ικανοποιημένοι και πιο πιστοί) από αυτούς που εργάζονται σε εταιρείες χωρίς συγκεκριμένες πολιτικές.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καταρτισμένοι σύμβουλοι, εγκεκριμένοι από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης, επιθεωρούν και καταγράφουν σημεία που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο αυτούς που κινούνται και εργάζονται στο χώρο. Στη συνέχεια, εκπονείται η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων, προτείνονται βελτιωτικά μέτρα και δράσεις με στόχο την πρόληψη των ατυχημάτων, και- κυρίως- εισάγονται πολιτικές που εμπεδώνουν την κουλτούρα της υγείας και ασφάλειας σε όλο το προσωπικό. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι όλοι μαθαίνουν να νοιάζονται και να συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια πρόληψης, η οποία γίνεται ομαδική δράση και σταδιακά μέρος της εταιρικής κουλτούρας.

Ο νόμος υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να έχουν πρόνοιες σχετικά με την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των τρίτων, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πιστοποιηθούν στο πλαίσιο του προτύπου OHSAS 18001, με διπλό όφελος: η πιστοποιημένη επιχείρηση δηλώνει τόσο στην αγορά όσο και στο προσωπικό της ότι παίρνει πραγματικά στα σοβαρά την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και δίνει με τον τρόπο αυτό το στίγμα της ως ένας φορέας υπεύθυνος και αξιόπιστος. Αν το δούμε από την αντίθετη πλευρά, μια εταιρεία που δε νοιάζεται αρκετά για να κρατήσει το προσωπικό της ασφαλές, πόσο θα νοιαστεί για τους πελάτες της;

Ρωτήστε μας για την Υγεία και Ασφάλεια της δικής επιχείρησης, σήμερα.

υγεία και ασφάλεια

υγεία και ασφάλεια