Οργάνωση Διαδικασιών – ISO 9001:2015

iso-9001“Αυτό που δε μπορείς να μετρήσεις, δε μπορείς και να διοικήσεις” λέει το γνωστό ρητό του Peter Drucker  για να βάλει σε λίγες λέξεις ολόκληρη τη φιλοσοφία του ISO 9001, και δη του νέου προτύπου που αναθεωρήθηκε το 2015. Από τη στρατηγική και το όραμα, μέχρι τη δομή, τους στόχους και τις μετρήσεις απόδοσης, το πρότυπο του ISO 9001 καταγράφει ολόκληρη την  λειτουργία της εταιρείας, γίνεται η Βίβλος για υφιστάμενο και νέο προσωπικό και οδικός χάρτης για το management. Με την αναθεώρηση του 2015, μάλιστα, το πρότυπο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο της ηγεσίας, ακολουθώντας τη σύγχρονη τάση του management που μετακινείται από τα προϊόντα και τα τυπικά προσόντα, στις υπηρεσίες και τα soft skills.

Ποια είναι τα αρνητικά του νέου ISO 9001;

Το νέο πρότυπο υιοθετεί μια διαφορετική νοοτροπία σε ότι αφορά το management, δεν περιορίζεται στην οργάνωση και τεκμηρίωση των διαδικασιών, αλλά εμβαθύνει σε θέματα στρατηγικής και ηγεσίας. Εργαλεία όπως η ανάλυση SWOT και PEST, η καταγραφή του οράματος και ξεκάθαρων στρατηγικών στόχων και η διαχείριση των πιθανών κινδύνων είναι μερικά μόνο από τα νέα στοιχεία του ISO 9001:2015. Αυτός ο νέος προσανατολισμός στην ουσία “βγάζει” από το παιχνίδι πολλούς από τους παλιούς συμβούλους ISO, αφού οι γνώσεις και η κατάρτισή τους πλέον δεν επαρκεί. Στην πραγματικότητα, το ISO 9001:2015 είναι ένα project που το διαχειρίζεται καλύτερα μια ομάδα συμβούλων με διαφορετικές δεξιότητες και background, ώστε να καλυφθούν σε βάθος τόσο τα θέματα των διαδικασιών και της τεκμηρίωσης, όσο και της στρατηγικής και της ηγεσίας.

Ποιους αφορά το ISO 9001;

Καταρχάς, υπάρχει μια κατηγορία επιχειρήσεων που χρειάζονται την πιστοποίηση κατά ISO 9001 γιατί είναι προαπαιτούμενη από τους προμηθευτές τους. Όμως, η ουσία αυτής της διαδικασίας δεν είναι να γίνεται επειδή “πρέπει”, αλλά επειδή ο επιχειρηματίας κατανοεί την αξία της: ότι καταλήγει με μια λεπτομερή καταγραφή όχι μόνο της λειτουργίας της εταιρείας του στο παρόν, αλλά και τον οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων στο μέλλον, από τη στοχοθεσία και το σχεδιασμό μέχρι τις μετρήσεις απόδοσης και τον έλεγχο. Επομένως, με αυτό το σκεπτικό, το ISO 9001:2015 το χρειάζεται οποιαδήποτε επιχείρηση στοχεύει να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί, με βήματα σταθερά και κυρίως βασισμένη σε σωστές τεκμηριωμένες αποφάσεις και καλό management.

Ζητήστε μας τη δωρεάν αξιολόγηση της εταιρείας σας

Iso 9001     Iso 9001