Εκπαίδευση

εκπαίδευση

Δείτε τα νέα μας σεμινάρια, σε συνεργασία με την Primus Business & IT Training!

Όταν ακούτε «εκπαίδευση» σκέφτεστε ατελείωτα, βαρετά σεμινάρια, στο τέλος των οποίων νιώθετε μόνο ότι χάσατε το χρόνο σας, αλλά δε μάθατε τίποτα; Αν ναι, τότε σίγουρα δεν έχετε γνωρίσει τους εκπαιδευτές μας και τη φιλοσοφία μας. Στη Mind The Gap δε κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε workshops, ομαδικές, συμμετοχικές, βιωματικές δραστηριότητες που καταλήγουν στην εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στην διαδικασία, την ουσιαστική εμπέδωση γνώσεων και κυρίως την διαμόρφωση νέων στάσεων. Το motto και η δέσμευσή μας είναι ότι όλες οι εταιρείες που εκπαιδεύουμε με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι καλύτερες απ’ ότι πριν την έναρξή του. Γι αυτό εξαρχής εργαζόμαστε μαζί ώστε να εντοπίσουμε τις ανάγκες και τους στόχους σας, σχεδιάζουμε την εκπαίδευση εμπλουτίζοντάς τη με παιχνίδια και ασκήσεις και αξιοποιούμε διαρκώς κατά τη διάρκειά του προγράμματος το feedback των «μαθητών» μας.

Εκπαίδευση, αλλά σε τι;

Μια βασική αρχή της διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ότι «προσλαμβάνουμε χαρακτήρες, αναπτύσσουμε δεξιότητες», δηλαδή επιλέγουμε τα άτομα που ταιριάζουν στις ομάδες μας, και φροντίζουμε να τα εκπαιδεύσουμε ώστε να έρθουν στο επίπεδο γνώσεων που θέλουμε εμείς. Με αυτό το σκεπτικό, ένας τομέας εκπαίδευσης είναι τα τεχνικά θέματα, πχ η εξυπηρέτηση πελατών για το προσωπικό πρώτης γραμμής, η εκπαίδευση πωλήσεων, θέματα βασικής υγιεινής για προσωπικό που σχετίζεται με τρόφιμα κλπ.

Ένας από τους βασικούς στόχους που εξυπηρετεί η εκπαίδευση είναι να τροφοδοτήσει και να υποστηρίξει την ανάπτυξη της επιχείρησης, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη στρατηγική και το marketing. Για παράδειγμα workshops που καταλήγουν στο σχεδιασμό αναλυτικού στρατηγικού πλάνου και στον καθορισμό μετρήσεων απόδοσης, εργαστήρια marketing, προγράμματα για το σχεδιασμό νέων προϊόντων, είναι μερικά από τα εκπαιδευτικά πεδία τα οποία πηγαίνουν τους ανθρώπους σας- και άρα την εταιρεία σας- μπροστά.

Τελευταίο και πιο σημαντικό, η εκπαίδευση είναι μια διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης και η επένδυση σε αυτόν τον τομέα έχει οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα. Επομένως, όταν για παράδειγμα εκπαιδεύσετε τη διοικητική σας ομάδα στα θέματα της ηγεσίας, ή το προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης άγχους, επιτυγχάνετε μια μακροπρόθεσμη αλλαγή στη στάση και τη νοοτροπία, η οποία διατρέχει όλη τη συμπεριφορά του προσωπικού και, με απλά λόγια, επηρεάζει τα πάντα. Ακριβώς επειδή τα προγράμματά μας είναι βιωματικά και εμπλέκουν όλους τους συμμετέχοντες, ενώ ταυτόχρονα βασίζονται σε εμπεριστατωμένες γνώσεις, είναι σχεδιασμένα για να προβληματίζουν και να «σπέρνουν το σπόρο» της αλλαγής. Ταυτόχρονα, υποστηρίζονται από follow up συναντήσεις μετά τη λήξη του προγράμματος, ώστε να βοηθήσουμε τους εκπαιδευόμενους να συντηρήσουν τις νέες συνήθειες και να επωφεληθούν στο maximum από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλοι μας οι εκπαιδευτές είναι πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Θέλετε να εντοπίσουμε τις δικές σας εκπαιδευτικές ανάγκες; Μιλήστε μας.